Fra kr 199,- pr mnd Bli medlem

T-GYM HOUSE RULES

Vi ber deg om å følge våre House Rules

Det sikrer en optimal treningsopplevelse for alle. Har du spørsmål til nedenstående kan du kontakte oss via våre kontaktskjema.

OPPFØRSEL

 • Vi ønsker, at alle skal ha en god opplevelse, når de trener på T- Gym. Derfor forventer vi en positiv omgangstone med respekt for hverandre.
 • Anvisninger fra personale/vakter skal til enhver tid følges og står ikke til diskusjon.
 • Det er kun adgang for medlemmer i treningsarealer og omkledningsrom.
 • Det er ikke tillat å utøve privat virksomhet i forbindelse med medlemskapet med mindre T-Gym har gitt skriftlig tillatelse.

AUTOMATISK DØRSYSTEM / TRENING UTEN TILSYN

 • T- Gym har installert et automatisk dørsystem, som gir mulighet til at åpne inngangsdør ved hjelp av kort. Det er kun tillat å gå inn etter åpning av dør med adgangsarmbånd.
 • Det er ikke tillat å slippe andre inn i senteret.

BEHANDLING AV UTSTYR OG MASKINER

 • Vårt utstyr skal behandles med respekt, benytt apparatene til de øvelser det er beregnet til.
 • Senk vekter og vektmagasin ned før du slipper, så unngår vi unødig støy.
 • Sett utstyret på plass etter bruk, så blir treningen bedre både for deg selv og andre.
 • Del maskiner og utstyr i pausen mellom settene, så blir det mer effektiv trening for alle.
 • Bruk gjerne håndduk under deg, så slipper andre å komme i kontakt med din svette. Maskiner skal rengjøres etter bruk.

MUSIK / MOBIL / KAMERA

 • Hvis du vil høre annen musikk enn den, som spilles i senteret, kan du benytte høretelefoner.
 • Mobilsamtaler i treningssalen begrenses så slipper du og andre å få forstyrret treningen.
 • Ønsker du å ta bilder eller filme andre medlemmer på senteret, ber du om deres samtykke.
 • Det er ikke tillatt at ta bilder eller video i T- Gyms omkledningsrom.

OMKLEDNING & MEDBRAKTE TING

 • Skapene er ikke personlige og tømmes efter bruk.
 • T- Gym er ikke ansvarlig for de ting, som oppbevares i skapene.

ÅPNINGSTIDER

 • T- Gym har som utgangspunkt alltid åpent. Dog kan vedlikehold eller f.eks. helligdager og lignende bety at senteret lukkes kortvarig.

NØDUTGANGER

 • Nødutgangene i senteret må ikke sperres og må kun benyttes i nødstilfelle.

Overtredelse av House Rules eller manglende etterfølgelse av personalets/vakters anvisninger, kan medføre advarsel, bortvisning og utelukkelse.